Doğal Kaynaklarımız Korunur

Dünya çok büyük ve sınırsız kaynaklarla dolu sanılıyor. Oysaki dünya, ihtişamlı büyüklüğünün yanında sınırlı kaynaklara sahiptir. Modern çağ insanlarının tüketim çılgınlığı, nüfusun her geçen gün artış göstermesi, ihtiyaçların artması, tüketim kontrolünün olmaması kaynakları tüketiyor. Bu döngünün kırılabilmesi için tüketimi azaltmakla birlikte artık ömrünü tamamlayan tüm atıkların geri dönüşümle yeni üretime kazandırılması ve doğal kaynakların verimli kullanılmasını sağlamak zorundayız. Örneğin, kâğıt atıklarını dönüştürerek ormanlardaki ağaç kıyımının önüne geçebiliriz.

Enerji Tasarrufu Sağlanır

Geri dönüşüm sektörü, atıklardan yeni malzemeler üreterek endüstriyel faaliyetleri azaltıyor, enerji tasarrufu sağlıyor. Örneğin, çöpe atılan metal konserve kutularını yeniden faaliyete kazandırmak yeni ürün üretimini kolaylaştırır. Metal konserveler saflaştırma ya da farklı bir işlemden geçirilmeden yeni ürüne dönüştürülür. Bu çalışma prensibi birçok hurda işleminde kullanılır, %90 seviyelerini aşan yüksek enerji tasarrufu sağlanır. Kâğıt, cam, plastik gibi diğer atık türlerinde de atıkların tekrar kullanıma kazandırılmasında %50 oranında enerji tasarrufu sağlanır. Geri dönüşüm, atıkların değerlendirilmesini sağlarken enerji verimliliğini korumaya, ucuz hammadde üretimine zemin hazırlamaya yardımcı olur.

Atık Miktarı Azalır

Geri dönüşüm faaliyetleri atık yığınlarını azaltır, atık nakliye ve depolama maliyetlerini düşürür. Bu işlemler az enerjiyle gerçekleştirildiği için tasarruf sağlanır. Atıklar, her zaman çok geniş bir yer tutar, görüntü kirliliğine zemin hazırlar. Evsel atıklar hacimsel anlamda gereksiz alanı işgal ettiğinden geri dönüşüm tüm alanlarda tasarruf kazandırır.

Geri Dönüşüm Geleceğe ve Ekonomiye Yatırım Demektir

Geri dönüşüm uzun vadeli düşünüldüğünde herkes için ekonomik bir yatırımdır. Ham madde günümüzde henüz büyük bir problem değil ancak yakın gelecekte tüketim fazlalığı başta olmak üzere pek çok sebepten kaynakların yetersiz kalacağı ve ekonomik problemlerin yaşanacağı öngörülmektedir. Atık malzemelerden yeniden üretim yapmak bu noktada ekonomiyi canlandırır, istihdam yaratır, doğal kaynakları korur ve enerji tasarrufu sağlar.